Program konference

Program konference

09.35 Zahájení konference a úvodní slovo

Jan Hamáček, Ministerstvo vnitra
Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra
Petr Mlsna, Ministerstvo vnitra
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

           13.40

Blok IV.  Zahraniční zkušenosti/Best practices
Lucy Hughes, zástupce velvyslance Velká Británie
Sven Tölp, velvyslanecký rada, zástupce velvyslance, Estonsko

Lee Dong Gyu, 1. tajemník korejského velvyslance
Leon Marc, velvyslanec, Slovinsko

 

09.50 Blok I.   Digitální Česko

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
 

  14.20 Blok V.   eGovernment Cloud

Miroslav Tůma, Ministerstvo vnitra
Tomáš Hampl, Policejní prezidium České republiky
Jan Jiroušek, Státní pokladna Centrum sdílených služeb
Jiří Voříšek, Vysoká škola ekonomická v Praze
Zdeněk Zajíček, ICT Unie

10.30   Blok II.  On-line služby

Roman Vrba, Ministerstvo vnitra
Eva Pecháčová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Martin Tajtl, Generální finanční ředitelství

 

  15.00 Blok VI. Digitální technická mapa

Martin Tejkal, Kraj Vysočina
Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra

11.40

Blok III.  Základní registry a sdílený datový fond
Ondřej Felix, Digitální šampion
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
Pavel Matějka, NAKIT
Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Michal Pešek, Správa základních registrů
Jiří Winkler, Asseco